Beknopte geschiedenis…

In de vroege lente van 2007 kreeg Jeanine borstkanker. Na de chemotherapie verloor zij zoals zovelen haar haardos. Een pruik was de oplossing. Toch kon na de chemo een operatie niet uitblijven. Wat deed Jeanine zonder aarzelen, toen ze naast iemand in het ziekenhuis belandde die de zware uitgave van een pruik niet kon bekostigen? – ze gaf haar pruik aan deze vrouw. Helaas kon Jeanine, ondanks haar warme persoonlijkheid, haar lot zelf niet bepalen. Op 16 september 2010, amper 51 lentes, overleed ze aan haar ziekte.

Voor de begrafenis werd door Eric, haar man en haar drie kinderen beslist dat bloemen of kransen niets zouden bijdragen. Jeanine zou dit geld toch liever anders besteed zien. Het idee van pruiken voor kankerpatiënten stond aan de wieg van onze stichting
JS wegwijs tegen kanker
Jeanine haar initialen, gevolgd door haar initieel levenswerk en omgevormd tot haar lot…

JS Wegwijs tegen kanker

Een pruik … een dure uitgave?

€ 500,00, nog wel best betaalbaar… maar… kanker brengt reeds heel wat kosten met zich mee en dan kan plots die € 500,00 wel zwaar wegen op een gezin. Een pruik maakt dat je als kankerpatiënt niet als zodanig de aandacht trekt. Pruiken bezorgen aan mensen die het nodig hebben: hoe gaat dat in zijn werk?

Via alle mogelijke kanalen trachten wij ons kenbaar te maken aan de buitenwereld: sociale dienst oncologie van de Vlaamse ziekenhuizen, huisartsen, OCMW, kappers, de ziekenfondsen, vluchthuizen voor vrouwen, …

Wij verspreiden een flyer waarin wij aangeven waar mensen terecht kunnen voor een aanvraagformulier. Een ingevuld aanvraagformulier samen met een factuur van de pruik kan aanleiding geven dat wij tot € 500,00 storten op rekening van de kapper.

Onze stichting steunen?

Voor 5 euro per maand kan u er -mede- voor zorgen dat minderbedeelde vrouwen met borstkanker terecht recht krijgen op een eigen pruik.

Meer info